Tay vặn 4 chấu.
Thành phần vật liệu bằng đồng thau.
Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ.
Quy cách, kích thước xem mục chi tiết kỹ thuật.
Lắp đặt sử dụng phù hợp với các thiết bị sen vòi cổ điển.

Tay vặn 4 chấu kiểu dáng theo sen vòi cổ điển bằng đồng thau.

Chúng tôi trên Facebook
Kênh YouTube
Hình ảnh trên Pinterest
INSTAGRAM
Chúng tôi trên Houzz

Chúng tôi ở Facebook

SuperWebTricks Loading...