Tay vặn 4 chấu

  • Tay vặn 4 chấu cho sen vòi cổ điển
  • Thành phần vật liệu bằng đồng thau
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ
  • Quy cách, kích thước xem mục thông số
  • Lắp đặt sử dụng phù hợp với các thiết bị sen vòi cổ điển