Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bộ kệ trang trí treo tường bằng gỗ WT01

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Chân sắt để lavabo FP10

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Chân đá cuội để lavabo MAR75

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Giá đỡ lavabo treo tường FW07

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Kệ sắt để chậu rửa mặt FW06

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Khung sắt mặt bàn đá để lavabo FP04

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Khung sắt để lavabo FP08

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Đôn gỗ nguyên khối tự nhiên TW01V

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Eke sắt treo tường FW04.01

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bàn đặt chậu rửa mặt FP12

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bàn để lavabo hình bán nguyệt FP06

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bệ để lavabo FW05

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Bệ để lavabo TD15V

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Eke sắt rèn mỹ thuật FW05.01

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Giá đỡ chậu rửa mặt FW02

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Kệ để lavabo FW03

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Khung sắt để lavabo FP07

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Khung sắt để lavabo FP11

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Khung sắt đỡ lavabo FP05

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Mặt đá lavabo FW03

Bàn để, chân đế, tủ kệ..

Trụ đế để lavabo TD17V