Thiết bị ống nối chân vòi.
Thành phần vật liệu bằng đồng thau.
Dường kính Ø32mm.
Chiều dài 10cm, 12cm, 15cm
Phù hợp chung cho các loại vòi phổ biến.

– Một số trường hợp phải lắp đặt vòi nước trên bề mặt bàn bằng gỗ, đá hay bất kỳ chất liệu này nếu bề dầy quá dầy (4>cm), khi đó đã vượt quá chiều dài chân tán tiêu chuẩn kèm thiết bị. Giải pháp là chúng ta khoan thêm tầng lỗ lớn hơn hoặc nuối dài ống nối chân vòi. Giải pháp nối dài ống chân vòi tỏ ra hữu hiệu đơn giản hơn rất nhiều so với khoan thêm tầng mặt bàn.

Chúng tôi trên Facebook
Kênh YouTube
Hình ảnh trên Pinterest
INSTAGRAM
Chúng tôi trên Houzz

Chúng tôi ở Facebook

SuperWebTricks Loading...