Dây sen tắm GCK42

  • Dây sen tắm kết nối sen tay cầm
  • Vỏ bọc bằng đồng thau
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ
  • Dài 1.2m, 2 đầu ren trong Ø21mm
  • Quy cách, kích thước xem mục thông số
  • Lắp đặt sử dụng, phù hợp chuẩn chung các loại sen tắm