Vòi nước bằng đồng GCA07

  • Vòi nước nóng lạnh, cổ điển
  • Bằng đồng thau đúc nóng chảy
  • Hoàn thiện bề mặt giả cổ độc đáo
  • Gồm bộ dây ống mềm cấp nóng lạnh kèm
  • Trọng lượng +/- xx/(kg)
  • Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật
  • Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ
Zalo NaLi KanLy