Dây cấp nóng lạnh

  • Dây cấp mềm cấp nước nóng lạnh
  • Vỏ bọc cáp chịu áp lực
  • Chiều dài 50cm, ren trong, phi Ø21
  • Tán 2 đầu ren bằng đồng thau
Call Now Button