Dây cấp mềm cấp nước bồn.
Vỏ bọc cáp chịu áp lực.
Chiều dài 50cm, ren trong, phi Ø21.
Tán 2 đầu ren trong bằng đồng thau.

Dây cấp mềm bồn cầu, nối từ khóa T vào bồn, chất lượng, màu sắc, mỹ thuật, phù hợp với công trình phòng tắm cổ điển.

Chúng tôi trên Facebook
Kênh YouTube
Hình ảnh trên Pinterest
INSTAGRAM
Chúng tôi trên Houzz

Chúng tôi ở Facebook

SuperWebTricks Loading...