Dây cấp bồn cầu

  • Dây cấp mềm cấp nước bồn
  • Vỏ bọc cáp chịu áp lực
  • Chiều dài 50cm, ren trong, phi Ø21
  • Tán 2 đầu ren trong bằng đồng thau
Zalo NaLi KanLy