Lavabo đá cuội MAR15HV

  • Lavabo đá cuội, chậu rửa bằng đá tự nhiên
  • Chất liệu: Đá cuội lộ thiên, nhặt ngoài tự nhiên, sông, suối…
  • Trọng lượng: +/- 20-30kg/chiếc
  • Kích thước xem mục thông số
  • Sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của KanLy®
Zalo NaLi KanLy