Chân đá cuội để lavabo MAR75

  • Trụ đá đặt lavabo, bệ để lavabo
  • Chế tác từ đá cuội nguyên khối ngoài sông, suối
  • Kiểu dáng, vết rạn mỗi sản phẩm là ngẫu nhiên
  • Kích thước/quy cách xem mục thông số
  • Sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của KanLy®