Van góc T cầu GCV11B

  • Van góc thiết bị vệ sinh
  • Thành phần vật liệu bằng đồng thau
  • Hoàn thiện bề mặt kiểu đồng cổ
  • Quy cách/kích thước xem mục thông số
  • Lắp đặt sử dụng phù hợp theo chuẩn chung cho các loại ống ren trong Ø21
Call Now Button