Vòi cấp nước tưới cây cảnh GCT02

Vòi nước bằng đồng thau, cổ điển.
Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.
Trọng lượng 610g/chiếc.
Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.
Van đóng mở, bằng đồng thau, bền bỉ.

Zalo NaLi KanLy