Lavabo trụ đứng MAR71Ci

  • Lavabo trụ đứng bằng đá tự nhiên
  • Hoàn thiện từ đá nguyên khối, đá phiến nguyên được khai thác mỏ
  • Vân đá, vết rạn trên mỗi sản phẩm là ngẫu nhiên
  • Trọng lượng: +/- 120kg/chiếc
  • Kích thước: Xem mục thông số
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Indonesia theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®
Zalo NaLi KanLy