Lavabo đứng đá marble tự nhiên MAR84i

  • Lavabo trụ đá, lavabo trụ đứng sàn
  • Chất liệu là đá nguyên khối tự nhiên, khai thác mỏ
  • Kiểu dáng, vết rạn mỗi sản phẩm là ngẫu nhiên
  • Trọng lượng > 100(kg)/trụ
  • Kích thước, quy cách xem mục thông số
  • Xuất xứ: Sản xuất tại Indonesia theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®
Zalo NaLi KanLy