Lavabo đá cuội MAR15i

  • Lavabo đá cuội, lavabo bằng đá cuội tự nhiên
  • Chất liệu: Đá cuội lộ thiên, nhặt ngoài tự nhiên, sông, suối
  • Trọng lượng: 20-30kg/chiếc
  • Kích thước xem mục thông số
  • Sản xuất tại Indonesia theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®
Zalo NaLi KanLy