Lavabo chân đá cuội nguyên khối MAR75i

  • Lavabo trụ đứng bằng đá cuội
  • Chế tác từ đá cuội nguyên khối ngoài sông, suối
  • Kiểu dáng, vết rạn mỗi sản phẩm là ngẫu nhiên
  • Trọng lượng: >= 100kg/trụ
  • Kích thước/quy cách xem mục thông số
  • Sản xuất tại Indonesia theo tiêu chuẩn đặt hàng của KanLy®
Zalo NaLi KanLy