Vòi nước bằng đồng

Vòi nước nóng lạnh âm bàn GCB05B

Vòi nước bằng đồng

Vòi lavabo âm bàn nóng lạnh GCC40B

Vòi nước bằng đồng

Vòi nước lavabo GCV05B

Vòi nước bằng đồng

Vòi nước đồng tay gạt GCV20B

Vòi nước bằng đồng

Vòi nước đồng thau GCV109B

Vòi nước bằng đồng

Vòi đồng đúc hình ống tre GCV02